Skribent : JL 2016-02-29

Ja, ni läste rätt i rubriken. Det är alltså inte möjligt enligt innebandyns reglemente att lämna in en protest utifrån situationen i gårdagens match. Följande står att läsa i tävlingsbestämmelserna (TB):

§4 a. Förutsättningar Protest angående funktionär, spelplan, material, omständighet, anordning eller liknande vid tävlingsplatsen ska avvisas om ej berörd förening före match skriftligen till domare anmält sin avsikt att avge protest.
Domarnas beslut i samband med match avseende matchhändelser är slutgiltiga. Protest mot dessa beslut kan ej ske. ....//. .. Videoupptagningar och övriga ljud- eller bildupptagningar kan ej användas som bevis.

Texten i tävlingsbestämmelserna känns väldigt märklig. Det innebär ju att det är omöjligt att bestrida direkta felaktigheter som domaren begår. Och varför ska man inte kunna nyttja videoupptagningar etc som bevis, år 2016? Är det för att underlätta för tävlingskommittén samt för att hålla ner antalet och möjligheterna till protester?

Det är ju mänskligt att även domarna gör fel, då måste det ju gå att rätta till när det blir så uppenbart fel. I princip kan ju en domare enligt detta reglemente ta upp bollen i handen, kasta in den i målet och blåsa mål utan att det går att ändra?

Vi vill tydligt markera att vi anser att, som det är skrivet runt Protest i TB nu, har vi ett reglemente som helt och hållet är skrivet utifrån att ”skydda” domarens agerande utan att ta hänsyn till föreningarnas rätt till fair-play. Om det uppenbart blivit fel måste det ju gå att rätta till. I och med denna skrivning kan man ju ta bort möjligheterna till protest över huvud taget.

Eftersom det inte är någon som tar emot en protest i ärendet kan vi ju inte lämna in någon. Ärendet lyfter vi vidare till Sv Innebandyförbundet för kommentarer om hur skrivelsen i TB fungerar i praktiken. Frågan har även under dagen ställts till Vetlanda om hur de ställer sig till ett ev omspel. 
Bild från 24Kalmar:

Herr

Poängliga

Sponsorer

- Copyright © Slätafly IBK - Designed by Johanes Djogan -