P07/08

Träningstider

Måndagar 18:00 - 19:30 (A-hallen)
Onsdagar 17:30 - 19:00 (C-hallen)

kONTAKTPERSONER

Henrik Arvidsson         070-285 55 01
P-O Pettersson            076-776 84 06